bazény keramické

Bazénové teleso bazéna je tvorené železobetónovým skeletom, alebo je z betónom vylievaných presných tvárnic. Vnútorná strana je obkladaná keramickým obkladom podľa výberu zákazníka. Tieto bazény je možné vybudovať v akomkoľvek tvare a veľkosti podľa požiadaviek zákazníka (príklad ceny v najbežnejšom rozmere obdl'žnik): ako príklad ceny je možné uviesť len cenu za bazénovú technológiu nakoľko ostatné súčasti bazéna majú veľmi premenlivú cenu závisiacu od zákazníkovej voľby.

V cene je zahrnutá filtrácia D-500, filtračný piesok, skimmer, tryska stenová, dnová výpusť, bazénový rebrík so 4 stupňami, svetlo stenové a elektroinštalácia po el. rozvádzač (vrátane). K uvedenej cene je nutné pripočítať cenu za stavebnú časť, ktorá je veľmi špecifická.Cena neobsahuje sadzbu DPH.