kontakt

CENY SLUŽIEB A DOPRAVY

Pre štandardný pracovný výkon (servisný zásah alebo čistenie) účtujeme základnú sadzbu 11,80 EUR za hodinu práce zamestnanca. Spravidla býva vopred dohodnutý obsah práce ako aj jej dl'žka, nakoľko je možné s určitosťou povedať, akú časovú náročnosť má požadovaný pracovný úkon. Dopravné náklady sú účtované vo výške 0,40 EUR/km. V prípade nutnosti, je možné vykonať aj servisný zásah mimo obvyklého pracovného c(asu, v tomto prípade bude účtovaný na ťarchu zákazníka aj paušálny pohotovostný príplatok vo výške 33,20 EUR. Servisný zásah musí začať v takomto prípade do 2 hod. od tel. objednávky. Ak by prišlo k vykonaniu práce alebo dodávky materiálu v rámci záručnej doby, náklady na pracovný výkon a dopravu zákazník neuhrádza. V prípade našej dodávky časti zariadenia sa záruka na vykonanú prácu alebo technickú časť vzťahuje výhradne len v rozsahu akom bola dodaná. Pre podrobnejšie informácie žiadajte prosím naše obchodné podmienky.

Marián Nemec
Kopčianska 63, 851 02 Bratislava
dodávka, servis a údržba všetkých typov bazénov, vírivích vaní a príslušenstva, poradenská činnosť, doplnky, chemické prípravky, prestrešenia bazénov, dodávka na kľúč
0903 / 270-140, e-mail: bazeny(zavinac)qweb.sk
všetky ceny uvádzané v tomto cenníku nezahrňujú sadzbu DPH, dopravu, náklady na montáž a montážny materiál. Dodávateľ tovarov a služieb si vyhradzuje právo na zmenu cien uvedených v tomto cenníku