bazény fóliované

Bazény takéhoto druhu môžu byť vybudované v rôznej výškovej úrovni voči okolitému terénu. Vždy sú však postavené z betónového telesa bazénu. Teleso bazéna je tvorené železobetónovým skeletom, alebo je z betónom vylievaných presných tvárnic. Vnútorná strana môže byť tepelne izolovaná tvrdeným polystyrénom a je potiahnutá bazénovou fóliou. Životnosť takejto konštrukcie je neobmedzená, fólia sa dá kedykoľvek vymeniť. Záruka na jej kvalitu a farebnú stálosť je poskytovaná na 10 rokov. Tieto bazény je možné vybudovať v akomkoľvek tvare a veľkosti podľa požiadaviek zákazníka (príklad ceny v najbežnejšom rozmere obdl'žnik):

klasický obdl'žnik 8,00m x 4,00m - hl'bka 1,5m cca. 5829 EUR

V uvedenej cene je bazénová fólia, filtrácia D-500, filtračný piesok, skimmer, tryska stenová, dnová výpusť, bazénový rebrík so 4 stupňami, svetlo stenové a elektroinštalácia po el. rozvádzač (vrátane). K uvedenej cene je nutné pripočítať cenu za stavebnú časť, ktorá je veľmi špecifická. Cena neobsahuje sadzbu DPH. Ako fólia je použitá značka ALCOR PLAN Super 3000.


vzorkovník fólií